ആതിര രാവില്‍…  

Posted by Ampily Manoj in ,

ധനുമാസത്തിലെ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിനെ വകവെക്കാതെ സ്ത്രീകള്ക്ക് മാത്രമായി ഒരു ദിവസം. തിരുവാതിര. ചിലര്ക്കത് പൂത്തിരുവാതിര.എത്ര ഓർത്താലും മതിവരാത്ത ഓർമ്മകൾ തികട്ടി വരുന്ന ആഘോഷം.  അശ്വതി നാൾ തുടങ്ങി തിരുവാതിര വരെയുള്ള രാവുകൾ അവര്ക്ക് മാത്രം ആയി മാറുന്ന ദിവസങ്ങള്. തിരുവതിരപുഴുക്കും എട്ടങ്ങടിയും കളിയും ചിരിയും ആർപ്പുവിലികല്മ് എന്നുവേണ്ട ആകെ തിമിർത്തു  രസിക്കാനായി ഒരു  ദിവസം
.
കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു  സ്ത്രീകളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഉത്സവം ആണ് തിരുവാതിര.

    സുമംഗലികളായ അന്തർജ്ജനങ്ങളും നായര് സ്ത്രീകളും , നെടു മംഗല്യത്തിനായും കന്യകൾ സുന്ദരനായ പുരുഷനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കുന്നതിനും തിരുവാതിര ( ആർദ്രാ ) വൃതം  നോക്കുന്നു.  ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ വെളുത്തവാവ് ദിവസം ആണ് തിരുവാതിര. ധനു മാസത്തിലെ തിരുവാതിരയെ ക്കുറിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള കഥകളും കേൾക്കാറുണ്ട് . അതിൽ പ്രധാനം ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം ആണെന്നുള്ളതാണ് . കഥകൾ എല്ലാം ശ്രീ പരമേശ്വരനെ ചുറ്റിപറ്റി ഉള്ളത് തന്നെ. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഉത്സവം സ്ത്രീകളെ സംബധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസ ത്തിനു ഉപരിയായി ചരിത്രപരമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സഹായിച്ച ഒരു കലയാണിത്.

രേവതി നാൾ തുടങ്ങി തിരുവാതിര വരെയുള്ളവരെ യുള്ള ഏഴ് നാളുകളിൽ ആണ് തിരുവാതിര വൃതം. അതിരാവിലെ യുള്ള തുടിച്ചുകുളി ആണ് പ്രധാനം.
അശ്വതി നാളിൽ അശ്വമുഖം കാണും മുൻപേ, ഭരണി നാളിൽ പ്രകാശം പറക്കും മുൻപേ, കാർത്തിക നാളിൽ കാക്ക കരയും മുൻപേ, രോഹിണി നാളിൽ രോമം ഉണരും മുൻപേ , മകയിര്യം നാളിൽ മക്കൾ ഉണരും മുൻപേയും ആണ് തുടിച്ചു കുളിക്കേണ്ടത്. ഗംഗാ ദേവിയെ ഉണർത്തുന്ന പാട്ട് പാടി, വെള്ളത്തിൽ കൈ തല്ലി വേണം കുളിക്കാൻ . കുളികഴിഞ്ഞു അതിരാവിലെ യുള്ള ശിവ ക്ഷേത്ര ദര്ശനവും പ്രധാനമാണ്‌ .മകയിര്യം നാളിലും തിരുവാതിര നാളിലും ഉള്ള നോയന്പു ആണ് പ്രധാനം.അരിആഹരം വെടിഞ്ഞു കിഴങ്ങുകളും കായകളും ഫലങ്ങളും ആണ് കഴിക്കേണ്ടത്. മകയിര്യം നാൾ മക്കൾക്ക്‌ വേണ്ടി അമ്മ മാര് വൃതം നോല്ക്കുന്നു.തിരുവാതിര ഭാരതാവിന്  വേണ്ടിയും . മകയിര്യം നാളിൽ സന്ധ്യക്ക്‌ എട്ടങ്ങാടി ചുട്ടു തുടങ്ങുന്നതോടെ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുകയായി.
പണ്ടൊക്കെ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു തറവാട്ടു മുറ്റ ത്ത് ഒത്തുകൂടി അവിടെയായിരുന്നു തിരുവാതിര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുക.

എട്ടങ്ങാടി എന്നാൽ  നേ ന്ത്ര കായും , എട്ടുതരം കിഴങ്ങുകൾ  എട്ടു ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ ചേര്ന്നതാണ്. കൂർക്ക , കാച്ചിൽ, ചെറുകിഴങ്ങ് ,നനകിഴങ്ങ്  , രണ്ടുതരം ചേമ്പ് , ചേന, മധുരക്കിഴങ്ങ് , തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങുകൾ , ചെറുപയർ, മുതിര, തുവര, ഗോതമ്പ് , ചോളം, ഉഴുന്ന്, കടല, വൻപയർ എന്നീ ധാന്യങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കണം. കിഴങ്ങുകൾ കനൽ തീയിൽ  ചുട്ടെടുക്കണം.ശർക്കര പാവ് കാച്ചി അതിൽ കൊപ്ര കരിന്പ് , ഒറ ഞ്ച് , ചെറുനാരങ്ങ എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു ഇടണം. അതിലേക്കു കുറച്ചു എള്ള് ,നെയ്യ് ,തേൻ എന്നിവ ഒഴിച്ച് ചുട്ടെടുത്ത കിഴങ്ങുകൾ  ഏത്തപ്പഴം ചുട്ടത് മുറിച്ചിട്ട് വേവിച്ച ധാന്യങ്ങൾ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചാൽ എട്ടങ്ങടിയായി.
ദക്ഷ പ്രജപതിയുടെ മകളായ സതീദേവിയുടെ അത്മത്യാഗത്തിനു ശേഷം കുപിതനായ ശിവൻ ഒരു ഗുഹയിൽ കഠിന തപസ്സിൽ എര്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് , ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായ പാർവതി ദേവി ശിവനിൽ അനുരാഗിണി യായി ശിവനെ പൂജിച്ചിരുന്നു തപസിനെ ഇളക്കാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിച്ച പാർവതീ  ദേവി കാമദേവന്റെ സഹായത്തോടെ ശിവന്റെ തപസിനു ഭംഗം വരുത്തുന്നു. കൊപിതനായ ശിവൻ തന്റെ മൂന്നാം തൃക്കണ് തുറന്നു കാമദേവനെ ഭസ്മമാക്കി. തുടർന്ന് രതീ ദേവി ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കാമദേവന് പുനർജ്ജന്മം  നല്കാമെന്നു ശിവൻ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ സ്ത്രീകള് ആടിപ്പാടി ആഘോഷിച്ചതാണ് തിരുവാതിര എന്നാണ് ഒരു ഐതീഹ്യം.
പാലാഴി മഥനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാളകൂട വിഷം ഭൂമിയില വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശിവൻ അത് കുടിച്ചപ്പോൾ , പാർവതീ ദേവി ശിവന്റെ കണ്ധത്തിൽ പ്പിടിച്ചു കൊട് പ്രാർഥിച്ചു ഉറക്കമൊഴിചിരുന്നു . അതാണ് തിരുവതിരിയിലെ ഉറക്കമോഴിക്കളിനുള്ള പ്രാധാന്യം.
പുതാൻ തിരുവതിരക്കാരോ സുമംഗലികൾ മുത്തശ്ശി മാര് ഇവരിൽ ആരേലും ആയിരിക്കും ചടങ്ങുകൾ നടത്തുക.
മകയിര്യം നാളിൽ എട്ടങ്ങാടി  ശ്രീ പാർവതിക്കു നേദിച്ച് ,കത്തിച്ചു വെച്ച നിലവിളക്കിനു മുൻപിൽ കുരവയുടെ മംഗള ശബ്ദത്തോടെ സ്‌ത്രീകൾ  കാമദേവനെ പൂജിച്ചു ഗണപതിയെയും സരസ്വതിയും സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് തിരുവാതിര കളിച്ചു തുടങ്ങും. വിവിധയിനം തിരുവതിരപ്പടുകൾ പാടി ചുവടുവെച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സദസ്സിൽ ഉള്ളവര്ക്ക് എട്ടങ്ങാടി നല്കി അന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും.
പിറ്റേന്നാണ് തിരുവാതിര. നേരം പുലരുന്നതിനുമുന്നെ തന്നെ സ്ത്രീകള് എല്ലാവരും കൂടി പാടും പാടി തുടിച്ചുകുളിച്ചു ക്ഷേത്ര ദര്ശനവും കഴിഞ്ഞു തിരുവാതിര പുഴുക്ക് പുഴുങ്ങുന്നു. പുഴുക്ക് കഴിച്ചതിനു ശേഷം നൂറ്റി എട്ടു വെറ്റിലയും അടയും നിവേദിച്ചു മൂന്ന് കൂട്ടുന്നു.


വളരെ ഗ്രഹാതുരത്വം  ഉള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മന:സംതൃപ്തി മറ്റൊന്നിലും കിട്ടല്ല എന്നവിശ്വാസം ആണ് ഇത് പോലെ ഉള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ആഘോഷങ്ങളുടെ കാലം എന്തിനും ഏതിനും ആശംസകൾ. പണ്ട് ഈ വക ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹാപ്പി ഓണം, ഹാപ്പി വിഷു, മെറി ക്രിസ്ത്മസ് എന്നിങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇപ്പോളത്തെ പോലെ ഹാപ്പി നവരാത്രി ഹാപ്പി ആവണി  അവിട്ടം തുടങ്ങിയ രീതികള തുടങ്ങിയിട്ട്  വളരെ വിരളമായ നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതോ ഞാൻ അറിയാതെ പോയതാണോ എന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ.
ഡിസംബര് ജനുവരി മാസം ഉത്സവങ്ങളുടെ കാലം. മണ്ഡലകാലം, ക്രിസ്തുമസ് , തിരുവാതിര  പുതുവര്ഷം എന്നുവേണ്ട എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒരുമിച്ചു ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്നപോലെ വന്നു പോകും. വൃതാനുഷ്ടാ നങ്ങളുടെ കാലം.പാവനവും പവിത്രവും ആയ കാലം.
തിരുവാതിര

ആതിര രാവില്‍…

സ്ത്രീകള്‍ അവഗണിക്കുന്ന ഏഴു ലക്ഷണങ്ങള്‍  

Posted by Ampily Manoj

സ്ത്രീകള്‍ പൊതുവേ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തില്‍ പിന്നോട്ടാണ് . അവര്‍ മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കുന്നതില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ ആണ് താനും. ഇത് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും  അല്ല  എന്നിരുന്നാലും ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും അങ്ങിനെയാണ്. സ്വന്തം ആരോഗ്യം വകവെയ്ക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശുശ്രുഷ ഏറ്റെടുക്കും. അവരുടെ അവശതകള്‍ തനിയെ മാറിക്കോളും മറ്റുള്ളവരെ എന്തിനു ബുദ്ധി മുട്ടിക്കണം എന്ന ചിന്ത പുരുഷന്‍ മരെകാട്ടിലുംസ്ത്രീകള്‍ക്കാണ്  കൂടുതല്‍.  അപ്പോള്‍ അവര്‍ക്കായി ട്ടാണ് ഈ ലേഖനം .


സ്ത്രീകള്‍ ഏറ്റവും  കൂടുതല്‍ അവഗണിക്കുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ അത് 


.ചിലപ്പോള്‍ മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കാന്‍ ഇടയുള്ളതാണ് എന്ന അറിവ്


ഇല്ലഞ്ഞിട്ടവും ചെറിയ ചെറിയ വേദനകളെയും പരവേഷങ്ങളെയും അവര്‍


അവഗണിക്കുന്നത്. ഉറക്കമില്ലായ്മ, തലവേദന, കൈവേദന, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ


ലക്ഷണങ്ങള്‍ വരാനിരിക്കുന്ന വല്യ വിപത്തിന് മുന്നോടിയയുണ്ടാകുന്ന


ചെറിയ സൂച്ചനാല്‍ ആണ്. ഇനിയും ഡോക്ടറെ കാണാന്‍ താമസിക്കരുത് എന്ന്


ശരീരം നമുക്ക് നല്‍കുന്ന സൂചനകള്‍. 


സ്ത്രീകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അവഗണിക്കുന്ന രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇതെല്ലാം


ആണെന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.


  ആണ്‍ പെണ്‍ ഭേദം ഇല്ലാതെ ഓടി എത്തുന്ന ഒരു അതിഥി ആണ് ഹൃദയ


സ്തംഭനം അഥവാ ഹാര്‍ട്ട്‌ അറ്റാക്ക് . ഇപ്പോള്‍ ഇത് പ്രായ കൂടുതല്‍


ഉള്ളവര്‍ക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞവര്‍ക്കും എന്ന ഭേദമില്ലതെയും വരുന്നുട്. അത്


കൊണ്ട് ഇനി പറയുന്ന അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ വേഗം ഒരു ഡോക്ടറെ


കാണുക.


1) ക്ഷീണം.


ക്ഷീണം എല്ലാവര്ക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ പതിവിലും കവിഞ്ഞതിലും


കൂടുതല്‍ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക, വേച്ചു പോകുക, തുടങ്ങിയ ലക്ഷനഗ്ല്‍.


രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒരു ആച്ഴ മുന്നേ തുടങ്ങും എന്നാണ് ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍


പറയുന്നത്. ഒരാഴ്ച മുന്നേ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കും തുടര്‍ന്ന്


ഒരുദിവസം മുന്നേ ഒരു ഗ്ലാസ്‌ വെള്ളം എടുത്തു കുടിക്കാന്‍ പോലും പറ്റാത്ത


തരത്തില്‍  ഉണ്ടാകും.
2) വേദന 

നെഞ്ചു വേദന സാധാരണ സ്ത്രീകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നെഞ്ചില്‍ പതിവിലും കൂടുതല്‍ ഒരു ഭാരം  അനുഭവപ്പെടും .ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കു മുന്നോടിയയുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാരം. കൂടാതെ പുറം വേദന, കൈകളില്‍ മരവിപ്പ്, തോളില്‍ വേദന ,തടിയെല്ലുകളില്‍ വേദന തുടങ്ങിയ വാ അനുഭവപ്പെടും.


3) വിയര്‍ക്കുക

പതിവിലും കവിഞ്ഞ രീതിയില്‍ വിയര്‍ക്കുക. ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ വിളര്‍ച്ച ഉണ്ടാവുക.


4)   ശര്‍ദ്ദില്‍ / തലകറക്കം 

തലകറക്കം ഉണ്ടാകുന്നതായും അതോടൊപ്പം ശര്‍ദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യാം 
തലകറക്കം മാത്രമായും  അനുഭവപ്പെടാം. 


5) ശ്വാസം മുട്ടല്‍.


വര്‍ത്തമാനം പര്‍നാജു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ പെട്ടന്ന് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുക.ശ്വാസം കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക.


6) ഉറക്കം ഇല്ലായ്മ 

സ്ത്രികള്‍ക്കുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ആണ് ഇത്. അത് അത്ര കാര്യമായി ആരും എടുക്കില്ല. എന്നാലും ഹാര്‍ട്ട്‌ അറ്റാക്ക്‌ ഉണ്ടാകുന്നതിനു ഒരുമാസം മുന്നേ തന്നെ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉണ്ടാകും എന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അഭിപ്രായം. 


7)  അമിതമായ ഉത്ക ണ്o  


ഇവയാണ് പ്രധാനമായും ഹാര്‍ട്ട്‌ അറ്റാക്കിനു മുന്നേ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ . ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഒരു ചെക്ക് അപ്പ്‌ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കുറ്റവും ശിക്ഷയും  

Posted by Ampily Manoj in

എനിക്കു വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാള്‍ ദിവസവും ട്രെയിന്‍ യാത്ര ചെയുന്നു. എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഒറ്റപ്പാലം വരെ എന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്നു. വീട്ടു കാര്യങ്ങളും നോക്കി കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും നോക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ദിവസവും ഇത്രയും യാത്ര ചയ്തു ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. കൈയില്‍ ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. പ്രതികരിക്കാന്‍ ഉള്ള മനസും പോര. പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്.
 നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ ഇങ്ങനെ ഉള്ള എത്രയോ വനിതകള്‍ ഉണ്ട്. അവര്‍ എല്ലാം ഇനി എന്ത് സമാധാനത്തില്‍ യാത്ര തുടരും.കൈയില്‍ ഒരു മൊട്ടു സൂചിയോ സേഫ്റ്റി പിന്നോ കരുതിയാല്‍ പോര എന്ന അവസ്ഥയാണ്‌ ഇന്നിപ്പോള്‍ . പകരം പേപ്പര്‍ സ്പ്രേ( കുരുമുളക്/ മുളകുപൊടി  സ്പ്രേ ) വേണം കൈയില്‍ കരുതാന്‍. തൊടാനും തലോടാനും വരുന്നവന്റെ കണ്ണിലേക്കു തളിച്ച് കൊടുക്കുക. കാപാലികന്‍ മാര്‍ക്ക് ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തു ചെയ്താലും ഒന്നും ആകില്ല.


ഒരു ക്രൂരമയ അപകടം നടന്നു കഴിയുമ്പോള്‍ അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ടു കാര്യം ഇല്ല.  അത് വരാതിരിക്കാന്‍ ഉള്ള കരുതലുകള്‍ എടുക്കുക അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ല. അത് എങ്ങിനെ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള്‍ ആണ് ഈ ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നത് . അപകടം നടക്കുമ്പോള്‍ സഹായിക്കാന്‍ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ .അത് കഴിയുമ്പോള്‍ ഒരു പ്രഹസനതിനു വേണ്ടി കുറെ ജോലിക്കാരെ കൂടി നിയമിക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം അധികൃതര്‍ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ തീരുമാനം  നേരത്തെ  എടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുത്താല്‍ ഈ ഒരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
 നേരം ഇരുട്ടികഴിയുംപോള്‍ സ്ത്രീകള്‍ സുരക്ഷിതര്‍ അല്ല എന്നാണ്  ഇപ്പോള്‍ നടന്ന സംഭവത്തില്‍ നിന്നും മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്. ജോലി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു  എത്തിപ്പെടാനുള്ള ത ത്ര പ്പാടി നിടയില്‍ എന്തെല്ലാം സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മള്‍ പണം കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ്‌ എടുത്തു യാത്ര ചെയുമ്പോള്‍ അതിനു സുരക്ഷ നല്കാന്‍ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥര്‍ ബാധ്യസ്തര്‍ അല്ലെ. ഇപ്പോള്‍ ഒരു സൌമ്യക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. ഇങ്ങനെ ഉള്ള എത്രയോ സൌമ്യ മാര്‍ ദിവസവും ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയുന്നു. 


സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകളെ വെറും ഉപഭോഗ വസ്തുക്കള്‍ ആയി കാണുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ. സ്ത്രീകളും അധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുനില്ലേ. കുടുംബം പുലര്തുന്നുട്.  പിന്നെ എന്ത് കൊണ്ട്   ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ എന്നും എന്നും കേള്‍ക്കാന്‍ പറ്റുന്നത്. അഞ്ചു വയസുള്ള കുഞ്ഞിനെ എങ്ങിനെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു പുരുഷന് മനസുവരുന്നു. അങ്ങിനെ വികലമായ മനസ് ഉള്ള കാമ വെറിയന്‍ മാര്‍ ഉള്ള ഒരു സമൂഹം എങ്ങിനെ ഒരു നല്ല രാജ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉള്ളവര്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നടപ്പകുക. തെളിവുകള്‍ മാത്രം 
കണക്കിലെടുത്ത് അവരെ ശിക്ഷിക്കുക. അതും ക്രൂരമായ ശിക്ഷ. മരണം അല്ല അതിന്റെ ഉത്തരം. ജീവിതത്തില്‍ എന്നും ഓര്‍ത്തിരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷ. 


ഇപ്പോള്‍ നടന്ന തീവണ്ടി സംഭവം തന്നെ എടുത്താല്‍ അത് വളരെ മൃഗീയമായി ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തി. ആര് അതിനു സമാധാനം പറയും. ആ കുടുംബത്തിനു നഷ്ട്ടപെട്ടതിനെ തിരികെ  നല്കാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയില്ല. റെയില്‍ വേ ക്കോ സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കോ ആര്‍ക്കും ഒന്നും ചെയ്യാന്‍പറ്റിയില്ല. ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ സുരക്ഷ എങ്ങിനെ ഉറപ്പാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആറും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എങ്ങിനെ പണം ലഭിക്കാം എന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. 


 എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ യുള്ള അപകടങ്ങള്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്.സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ കൂടുന്നു. പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതല്‍ 


ആക്രമം സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും മാത്രം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്.സാമൂഹിക പരമായി ചില ഭ്രാന്തന്‍ മാര്‍ നമുക്കിടയില്‍ പതുങ്ങി ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭ്രാന്ത് മൂക്കുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഭ്രാന്തന്‍ മാരെ  നേരിടാന്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലര്‍ അതില്‍ പരാജയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും പാശ്ചാത്യ സ്കാരത്തെ അനുകരിക്കുന്നവര്‍ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട്
പോകുന്നു. മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നടന്ന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഭരണാ ധികാരികള്‍ക്കോ നീതി നടപ്പക്കെണ്ടാവര്‍ക്കോ ഇതുവരെ കണ്ണ് തുറക്കാ ന്‍ സമയം ആയില്ല.  നീതി നടപ്പാക്കേണ്ടവര്‍ തന്നെ വിവാദങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപെടാന്‍ കഴിയാതെ ഉഴറുമ്പോള്‍ അവര്‍പാവം ജനങള്‍ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും.  കലി കാലം തന്നെ ഇത്. 


ഒരു ഗോവിന്ദ ചാമിയെ അറസ്റ്റു ച്യ്തത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ തീരില്ല. അയയ്ക്കു നേരെ ഇനിഎല്ലാ കുറ്റങ്ങള്‍ കൂടി ചുമത്തി അയാളെ പത്തു പതിനച്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് ജയില്‍ ശിക്ഷഅനുഭവ്പ്പിച്ചിട്ടു കാര്യം ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മള്‍ നല്‍കുന്ന പണം കൊണ്ട് അയാള്‍ അവിടെ സുഖിച്ചു കഴിയും. അതിനു പകരം  അയാളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു കളയണം. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ യു ള്ളവര്‍ക്ക് നല്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ശിക്ഷ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. 


ഒരാള്‍ക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ യുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടുമ്പോള്‍ കുറച്ചു പേര്‍ക്കെങ്കിലും ഒരു ഭീതി മനസ്സില്‍ഉണ്ടാകില്ലേ. ഞാന്‍ പിടിക്കപെട്ടാല്‍ എന്റെയും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെ എന്ന്. 


കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുത്താല്‍ ഇതുപോലുള്ള കുറ്റ കൃത്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്ഒരു പരിധി വരെ കുറക്കാന്‍ പറ്റും. ശിക്ഷ നീലുന്നതിനനുസരിച്ചു കുറ്റ കൃത്യങ്ങളും കൊടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും...............


 കുടുംബം പുലര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോയ ഒരു പാവം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ മരണം. 
ആ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇനി കണ്ണു നീര്‍ ബാക്കി. സഹോദരന് പകയും .....അത് തുടച്ചു മാറ്റാന്‍കാലത്തിനു കഴിയുമായിരിക്കും.....ജി എം വിള സത്യവും മിഥ്യയും  

Posted by Ampily Manoj in ,

ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകളെ ക്കുറിച്ച് കുറച്ചു നാളായി വിലപേശലുകള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ ഭ വ്യഷിതുകളെ ക്കുറിച്ച് ഓരോ ആള്‍ക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.. അത് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ഒരുകൂട്ടര്‍  വേണ്ട എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടര്‍. ഇതിനിടയില്‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാല്‍ ജനിതകമാറ്റം ചെയ്ത വിളകള്‍ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ പറയും.


 കുറച്ചു സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയും കാര്‍ഷിക വ്യവസ്ഥിതി കളെയും നശിപ്പിച്ചുകളയാന്‍ മനുഷ്യന് എങ്ങിനെ മനസ് ഉണ്ടാകുന്നു. രാഷ്ട്രീയവും മതപരവും അയ എല്ലാ ചിന്തകളും ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു മനുഷ്യന്‍ എന്നാ നിലയില്‍ ചിന്തിക്കണം .


സങ്കരയിനം പശു , നെല്ല് എന്നിഗനെ പോലെ തന്നെ സങ്കരയിനം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വികസിപ്പിചെടുതിട്ടുണ്ട് നമ്മള്‍. എന്നാല്‍ അതില്‍ നിന്നും വത്യസ്തമായി ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സസ്യത്തിന്റെ ജീനുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തി യാണ് ജി എം വിള ഉണ്ടാക്കുന്നത്.പല മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്ടീരിയയും വൈറസുകളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വിത്തിന്റെ ഘടന തന്നെ മാറ്റി യാണ് ഈ വിളകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 
ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ സാധങ്ങള്‍ 1990 കളില്‍ ആണ് ആദ്യമായി കമ്പോള ത്തില്‍ എത്തിയത്. ചോളവും, പരുത്തിക്കുരുവും സോയബീനും പോലെയുള്ള സാധങ്ങള്‍  ആണ് കമ്പോളത്തില്‍ ആദ്യം എത്തിയവര്‍.ഇന്ത്യയില്‍ പരുത്തി കൃഷി തുടങ്ങിയതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു.

ജീനുകളുടെ ഘടനയില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ വേണ്ടി മ്യൂട്ടെഷന്‍ രീതിയാണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത് . ഇത് സ്വാഭാവിക രീതിയിലോ കൃത്രിമമായ രീതിയിലോ നടത്താം.      ടിഷ്യൂ കള്‍ച്ചറല്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ഒരു കോശത്തില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണ്ണ സസ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ്‌ മറ്റൊന്ന്. 

 ആണവ വികിരണങ്ങൾ മ്യൂട്ടേഷനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന കണ്ടുപിടുത്തം ഈ രംഗത്തെ ഒരു നാഴികക്കല് ആയിരുന്നു. 1980 കളില്‍  ഈ രംഗത്ത് വിപ്‌‌ളവം 

സംഭവിച്ചു.അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ട ണ്‍  സ ര്‍ വ്വകലാശാല , മോ ണ് സാന്റോ കമ്പനി,  ബെ ല്‍  ജിയത്തിലെ റിജക്സ് സ ര്‍ വകലാശാല ,  അമേരിക്കയിലെ വിസ്കോ ണ്  സി ണ്‍ സ ര്‍ വകലാശാല എന്നി ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഗവേഷകര്‍   ട്രാ ന്‍ സ്ജനിക് സസ്യങ്ങ ള്‍   ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതായി അവകാശവാദമുന്നയിച്ചു. 1983  ല്‍  ഒരേചെടിയുടെ രണ്ട്
ഇനങ്ങ ള്‍  തമ്മി ല്‍  ജീനുക ള്‍ മാറ്റിവച്ചതായി വി സ് കോന്‍  സിന്‍  സര്‍ വകലാശാല  അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു . പുകയിലച്ചെടികളുടെ പുതിയ ഇനമായിരുന്നു ആദ്യ
മൂന്നു ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.


 1980 കളി ല്‍ ബൽജിയത്തിലെ പ്ളാന്റ് ജനിറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് എന്ന സ്ഥാപനം കീടങ്ങളെ ചെറുക്കാന്‍  കഴിവുള്ള പുകയിലച്ചെടി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അത്ഭുതാവഹമായ 

നേട്ടമായിരുന്നു.പുകയിലയില്‍  ബാസിലസ് തുരിഞ്ചിയ ല്‍ സിസ് എന്നയിനം ബാക്ടീരിയയുടെ ജീന്‍  കടത്തിവിട്ടാണ്പുകയിലച്ചെടിയില്‍  മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത്.  


വൈറസുകളെചെറുക്കാന്‍   കഴിവുള്ള  പുകയില ചെടികളാണ് കൃഷിചെയ്തത്. ഭക്ഷ്യവിളകള ല്‍ ആദ്യമായി  വിപണിയിലെത്തിയ ജി.എം ഫുഡ് അമേരിക്കയിലെ ഫ്ളേവ ര്‍ സേവര്‍  ( Flavr Sav)r എന്ന ഇനം തക്കാളിയാണ്.ചീഞ്ഞുപോവാതെ ഏറെ നാ ള്‍  സൂക്ഷിക്കാനാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. 1995 ല്‍ ജനിതകപരിവ ര്‍ 

ത്തനം നടത്തിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്  വിപണിയിലെത്തി. 

ഇങ്ങനെയുള്ള വിളകള്‍ പരിസ്ഥിതിയെ ( ecosystem ) കൊല്ലുന്നതാണ് എന്നാണ് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പോള്‍ ഭാരതത്തില്‍ നടത്തുന്ന കൃഷി രീതിയില്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ 

മൂന്നും നാലും തവണ വളങ്ങള്‍ ചെയ്താണ് വിളവെടുക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിളകള്‍ അഥവാ ജി. എം വിളകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ കീട നാശിനി 

ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം എന്നും അതിലൂടെ വിഷവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറക്കാന്‍ പറ്റുമെന്നും ആണ് മോന്സന്ടോ പോലുള്ള കമ്പനികളുടെ അവകാശ വാദം. 

എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വിളകള്‍ കൃഷി ചെയുമ്പോള്‍ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇറക്കുന്ന കീടനാശിനികള്‍ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒന്നെടുക്കുംപോള്‍ ഒന്ന് 

ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നപോലെ ഈ വിത്തിനങ്ങ ള്‍    വാങ്ങിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ നല്‍കുന്ന കീടനാശിനികള്‍/വളം ആണ് ഇതില്‍ തളിക്കേണ്ടത്/ നല്‍കേണ്ടത്. അതല്ല എങ്കില്‍ ആ 

ചെടി വളര്‍ന്നു വന്നു കാ ഫലം /വിളവു ലഭിക്കില്ല. അതെ പോലെ തന്നെ അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വിത്തെടുത്തു വെക്കുന്ന രീതി ജി എം വിത്തുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ല എന്നൊരു പോരായ്‌മ ഈ കൃഷി രീതിക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് ,ഓരോ വര്‍ഷവും കൃഷി ചെയ്യാന്‍ വിത്തിനങ്ങള്‍ വാങ്ങണം എന്ന് ചുരുക്കം.

ഇതിലൂടെ ഭൂമിയുടെ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു. .
ബി ടി (Bacillus Thuringiensis) എന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ ബി ടി വിളകളില്‍ ജനിതക മാറ്റം  നടത്തുന്നത്. ഈ ബാക്ടീരിയക്ക്‌ ചില കീടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ


 പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഒരു പ്രോടിന്‍ (മാംസ്യം ) ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രോടിന്‍ ഉത്‌പാദനത്തിന് കാരണമായ ജീനിനെ  ഈ ബാക്ടീരിയയില്‍ നിന്നും 

വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കും.  വേര്‍തിരിച്ചെടുത്ത ആ ജീനിനെ കൃത്രിമമായി പരീക്ഷണ ശാലകളില്‍ ഉണ്ടാക്കി,  കാഫലം കുറഞ്ഞ സസ്യങ്ങള്‍/ചെടികളും ആയി കൂട്ടി യോജിപ്പിച് 

പുതിയ സസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്  വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ ചെയ്യുന്നത്. 


ഇങ്ങനെ ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ചെടികള്‍ക്ക് ട്രന്‍സ്ജെനിക് സസ്യങ്ങള്‍ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകൃതിയില്‍ അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെടി ആയിരിക്കും ഇത്. 

പ്രകൃതിയില്‍ ഉള്ള ഒന്നിറെ പരിഷകരിച്ച പതിപ്പ്. കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ , പഴങ്ങള്‍ പച്ചക്കറികള്‍ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളവയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ ഗുണങ്ങള്‍ ( കൂടുതല്‍ വിളവു ) 

കിട്ടാന്‍ വേണ്ടിയാണു ഇങ്ങനെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. ചില പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥകളില്‍ വളരുന്നതിനും കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഉള്ള കഴിവ്  

ജി.എം വിളകള്‍ക്ക് ഉണ്ട് . 


ജനിതകമാറ്റത്തിലൂടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഉൽപാദനശേഷിയുമുള്ള ചെടിയെ സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍  കഴിഞ്ഞാലും ആ ചെടി യി ല്‍  നിന്നുള്ള വിള മനുഷ്യന്റെ 

ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ വിഷവസ്തുക്കളെ വഹിക്കുന്നതാണെങ്കില്‍  ഉപയോഗരഹിതമായി തീരുന്നു.കൂടാതെ ഈ വിള മണ്ണിനെയും മറ്റു വിളകളെയും 

നശിപ്പിക്കുന്നതു മൂലം മനുഷ്യന് ഹനികരമായത് സംഭവിക്കുന്നു. അലര്‍ജികള്‍,  കാന്‍സര്‍, അമിതവണ്ണം, പ്രത്യുല്‍പ്പാദന ശേഷി നഷ്ട്ടപ്പെടുക തുടങ്ങിയ   രോഗങ്ങള്‍ക്ക് 

കാരണമാകുന്നു. 


ജി എം വിളകള്‍ കഴിച്ചാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ക്കുറിച്ച്   നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ചോളം കഴിച്ചിട്ട് കരളിനും വൃക്കക്കും 

ഹൃദയത്തിനും കേടു വരുന്നതായി  കണ്ടെത്തി.


അമേരിക്കപോലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അവരുടെ കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ കൂടുതല്‍ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഒരു മിഥ്യആണ് .  അമേരിക്കയിലെ ഇരുപതു ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ വാര്‍ഷിക കര്‍ഷക  സബ്സിഡി ആണ് അവിടുത്തെ വന്‍കിട കര്‍ഷകരെ രക്ഷിക്കുന്നത് . അല്ലാതെ വിളയുടെ ഉത് പ്പാദന ശേഷി അല്ല. 

 തക്കാളി ഒരു പച്ചകറി ആയി നമ്മള്‍ കണക്കാകുംപോള്‍ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ തക്കാളി കഴിച്ചാല്‍ പച്ച മീന്‍ കഴിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ് അതിന്റെ സ്വാദ്. കാരണം മീനിറെ ജീനുകള്‍ തക്കളിയില്‍ കടത്തിവിട്ടു രോഗപ്രധിരോധ ശേഷി കൂടി കൂടുതല്‍ വിളവു ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടി നടത്തിയ പരീക്ഷണം ആണിത്. ഭാവിയില്‍ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായാല്‍ ജി എം വിളകള്‍ക്ക് അതിനെ ചെറുത്തു നില്ക്കാന്‍ ഉള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് സംശയമാണ്. എന്നാല്‍ 

ഇപ്പോള്‍ ഉള്ള കൃഷിരീതിയില്‍ ഉള്ള ചെടികള്‍ അതിനെ ചെറുത്തു നില്‍ക്കുന്നതായാണ് നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മഞ്ഞും മഴയും വരള്‍ച്ചയും എല്ലാം 

കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചു ചെടികള്‍ പിന്നെയും വിളവെടുപ്പിനു പകമായിരിക്കും. അത് മണ്ണിന്റെ ഗുണമോ,വിളയുടെ മെച്ചമോ എന്ന് കണ്ടത്തെന്ടിയിരിക്കുന്നു.

യുറോപ്യന്‍   യുണിയനുകളില്‍ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ജി. എം വിളകള്‍ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ അമേരിക്ക അവരെ ജി. എം വിളകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ 

നിരന്തരമായി നിര്‍ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി വാര്‍ത്തകള്‍ കണ്ടു (വികി ലീക്സ് പുറത്തു വിട്ട രേഖകളില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നു) . അപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ പോലെ 


യുള്ള വികസ്വര  രാജ്യത്ത് അത് പ്രാവര്‍ത്തികം ആക്കുന്നത്  എത്രമാത്രം  ഉചിതമാണ്.

ഭോപ്പാല്‍ ദുരന്തം നടന്നിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചു വര്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ യുള്ളവര്‍ക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുപോള്‍ ഇതില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന 

ഭവ്യഷിതുകള്‍ക്ക് നമ്മള്‍ സ്വയം സമാധാനം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ യുള്ള പുതിയ പരീക്ഷങ്ങളില്‍ വീഴ്ച വരാതിരിക്കാന്‍ ഒരു  G .M  liability bill കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

ഇന്നത്തെ കാര്യം മാത്രം  ചിന്തിക്കാതെ  വരും തലമുരകലെക്കുരിച്ചു കൂടി ചിന്തിച്ചു കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ സ്വതന്ത്രവും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് പടുത്തുയര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കും.

നവ വത്സര ആശംസകള്‍..  

Posted by Ampily Manoj in

 സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു പുതിയ വര്‍ഷം കൂടി തുടങ്ങി.
എല്ലാവര്ക്കും നവ വത്സര ആശംസകള്‍...........

യാത്രാമൊഴി  

Posted by Ampily Manoj in

നഷ്ടത്തിന്റെയും ലാഭാത്തിന്റെയും കണക്കുകള്‍ ബാക്കി ആക്കി ഈ ഒരു വര്‍ഷവും കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. അകെ മിച്ചം ബാക്കി ഒരു വയസു കൂടി  എന്നത് മാത്രം. 
കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടു മാസത്തിനിടയില്‍ ഞാന്‍ എനിക്കു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം എന്റെ തലക്കുള്ളില്‍ കിടന്നു ഉഴറാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ ആയി. എന്നും എനിക്കു ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നുഇല്ല. ആലോചിച്ചപ്പോള്‍ ശെരിയാണ്‌. എന്താണ് ഞാന്‍ ചെയ്തത്?  വട്ട പൂജ്യം. 
ആകെ ഓര്‍മ്മിച്ചെടുക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്തി. അതും ആദ്യമായി ക്ചിനെയും കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു യാത്ര. ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണികൂര്‍ നീട ഒരു യാത്ര. 
യാത്ര കഴിഞ്ഞു തിരികെ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ചിട്ടയില്‍ ഏതാണ എടുത്തു വീണ്ടും ഒരു ഒന്നര മാസം. കൂട്ടികിഴിച്ചു വന്നപ്പോള്‍ മിച്ചം പരാതിയും പരിഭവങ്ങളും ബാക്കി. 
വിദേശ വാസം എന്ന് വെച്ചാല്‍ ഒരു തരം ഒളിച്ചോടല്‍ ആണെന്ന് എനിക്കു മനസിലായി. ആരയും ഒന്നും അറിയിക്കാതെ, സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കി ആരെയും ഭയക്കാതെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം. അതില്‍ ഉള്ള പോരായ്മ മരണവും ജനനവും വിവാഹങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വൈകാരിക നിമിഷങ്ങള്‍ നഷ്ട്ടമാകുന്നു. ദൂരെ മാറി നിന്നു ഒരു ഫോണ്‍ വിളിയില്‍ അല്ലേല്‍ ഒരു ആശംസ കാര്‍ഡില്‍ ഒതുങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളും ദു:ഖങ്ങളും.

അതാണ് നല്ലത് എന്ന് ചിലപ്പോള്‍ തോന്നും. ആരെയും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ. പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കേണ്ട. കുശുമ്പും അസൂയയും നിറഞ്ഞ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കേണ്ടല്ലോ.
അപ്പോള്‍ പറഞ്ഞു വന്നത്, ദിവസവും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജീവിത ചര്യകള്‍ കാരണം മടുത്തു. ആവര്‍ത്തന വിരസങ്ങളായ ദിവസങ്ങള്‍. 
ക്രിയാത്മകമായി എന്തേലും ചെയ്യണം എന്നുകരുതി ആണ് ബ്ലോഗ്‌ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതും മടി കാരണം മുടങ്ങി കിടക്കുന്നു. 
ചില ആള്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു അവര്‍ക്ക് ഒരു ദിവസത്തില്‍ ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂര്‍ പോര എന്ന്. എനിക്കാണേല്‍ ഇത് തന്നെ അധികം എന്നാണ് പറയുക. രാത്രി ഉറങ്ങാന്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍ പല പല ചിന്തകള്‍ കാരണം ഉറങ്ങാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. ചിന്തകള്‍ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഭര്‍ത്താവു പറയുന്നു. അക്കം. എനിക്കു എന്താണ് ഇത്രയധികം ചിന്തിക്കാന്‍ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാന്‍ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. ചിന്തകളും ആലോചനകളും കൂടി ചേരുമ്പോള്‍ മാനസിക നിലാ തകരാറില്‍ ആകും എന്നും ആരോ പറയുന്നു. 
ശരിയായിരിക്കാം .അറിവുള്ളവര്‍ അല്ലെ പറയുന്നത്.
നാടും നാട്ടിന്‍ പുറവും അവിടുത്തെ ആള്‍ക്കാരെയും ഞാന്‍ മിസ്സ്‌ ചെയുന്നു. 
പോയ വര്‍ഷത്തെ ലാഭ നഷ്ട്ടങ്ങള്‍ മറന്നു വരുന്ന ഒരു പുതു വര്‍ഷ പുലരിയെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ എതിരേല്‍ക്കാന്‍ തയാറായി ഇരിക്കുന്നു. 
എന്നാലും മനസിറെ ഒരു കോണില്‍ നഷ്ട്ടപെട്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ബാഷ്പാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കുന്നു.......
അവരുടെ ആത്മാവിനു നിത്യ ശാന്തി നേരുന്നു.
അതേപോലെ തന്നെ 2010  എന്ന ഈ വര്‍ഷത്തെ കണ്ണീരോടെ യാത്ര ആക്കുന്നു..........
അരാജകത്വം  

Posted by Ampily Manoj in

കേരളത്തിലെ  ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതികള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് സഹിക്കാന്‍ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറം ആയിരിക്കുന്നു. ഇതിനു കാരണക്കാര്‍ ആരാണ്. നമ്മള്‍ ജനങ്ങള്‍ തന്നെ അല്ലെ. അതെ. നാടോടുമ്പോള്‍ നടുവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടതിനെ അര്‍ത്ഥവത്തുആക്കുകയാണ്    ഇന്നു നാം ഏവരും.
ഇപ്പോള്‍ നിങള്‍ പറയുമായിരിക്കും ഞാന്‍ പുറം രാജ്യത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന്. അല്ല .ഒരിക്കലും അങ്ങിനെ ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓരോ ദിവസത്തെയും മാധ്യമങ്ങളില്‍ വരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കുകയും കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ നാടിനും നാട്ടുകാര്‍ക്കും ഇങ്ങനെ എങ്ങിനെ അധ:പതിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു എന്നോര്‍ത്ത് പോകുന്നു.


കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി വിവാദവും കോഴ കൊടുപ്പും,മത വര്‍ഗ്ഗിയ ചേരിപ്പോരുകളും അതൊന്നും പോരഞ്ഞു ഭരണത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നവര്‍ തന്നെ കടിപിടികൂട്ടുന്നതും നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടില്‍ അല്ലാതെ മറ്റു എവിടെ നടക്കും.
വളര്‍ന്നു വരുന്ന ഒരു നല്ല തലമുറക്കാര്‍ ഈ പാത പിന്തുടരും എന്നതില്‍ സംശയം ഒട്ടും ഇല്ല. അതിന്റെ ഭാഗം ആണല്ലോ കലാലയങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന റാഗിങ്ങ് എന്ന ഓമന കുട്ടന്‍ മാര്‍
.
ഞാന്‍ വളര്‍ന്നു വന്ന സമയത്തെ ക്കളും ഒര്പാട് പുരോഗമിച്ചു പോയി ഇപ്പോള്‍ ഉള്ള എന്റെ നാടും ആള്‍ക്കാരും.


ഒരു മധ്യ വര്‍ഗ്ഗ കുടുംബത്തില്‍ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടുമക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു വീട്ടില്‍ അച്ഛന്‍ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, അമ്മ വീടുകര്യങ്ങും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വീട്. അതില്‍ കുട്ടികള്‍ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും. അച്ഛന്‍ രാവിലെ എട്ടരക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നു,കുട്ടികളും അച്ചന്റെ ഒപ്പം ഇറങ്ങുന്നു. അമ്മ രാവിലെ തന്നെ പണികള്‍ എല്ലാം ഒതുക്കി. ഇനി ഉള്ളത് , വീട് അടുക്കിപ്പെരുക്കളും, തുണി നനയും ആണ്, തുണി നനയ്ക്കാന്‍ മെഷീന്‍ ഉണ്ട് അതും ഇട്ടു. മുറികള്‍   തൂത്തു വാരി വെടിപ്പാക്കി. ഇനിയുള്ള സമയം വിശ്രമം ആണ്


. ഉച്ച ആയി. അമ്മ വന്നു ടി വി തുറന്നു. ചാനലുകളുടെ ബഹളത്തില്‍ അമ്മയുടെ സ്ഥിരം പരിപാടികള്‍ ഓരോ അര മണിക്കൂര്‍ ഇടവിട്ട്‌ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനിടയില്‍ ആഹാരം കഴിക്കാന്‍ പോലും മറന്നു പോയി പാവം അമ്മ.


സ്കൂള്‍ വിട്ടു കുട്ടികള്‍ രണ്ടാളും വന്നു. നാലു മണിക്കുള്ള ആഹാരം (രാവിലത്തെ ഇഡ്ഡലി /അതുപോലെ ഉള്ള എന്തേലും ) കഴിച്ചു .നളതെക്കുള്ള ഹോം വര്‍ക്കുകള്‍ ചയ്തു,ഇനി അല്‍പനേരം ടിവിയുടെ മുന്നില്‍. അപ്പോള്‍ അതാ അവിടെ റിമോട്ട്  നായി വഴക്ക്. ഒരാള്‍ക്ക് മിക്കി മൗസ് കാണണം ഒരാള്‍ക്ക് പവര്‍ റേഞ്ച് ര്‍ സ്‌ കാണണം.


അച്ഛനും വന്നു അപ്പോളേക്കും .അത്യാവശ്യം ആറര അയപ്പോലെക്കും കുട്ടികള്‍ എണീറ്റ് അമ്മ അവിടെ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. അതഴപ്പരിപടികള്‍ എല്ലാം നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചു. ഇനി പത്തു മണി വരെ അമ്മയെ ഒന്നിനും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. കരച്ചില്‍ തോണിയിലൂടെ അമ്മ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ഒരു ചാനലില്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍ അടുത്ത ചാനലിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ പറന്നു നടന്നാണ് അമ്മ ടി വി കാണുന്നത്.
ഇതിനിടയില്‍ അച്ചനും മക്കളും അത്താഴം കഴിഞ്ഞു അമ്മയെ കഴിക്കാന്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ പറയുന്നത്..." അതാ അവള്‍ക്കിട്ടു അടികിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിട്ടു വരാം" എന്നാണ്..
അമ്മ വന്നപ്പോളേക്കും കുട്ടികള്‍ നല്ല ഉറക്കം. അമ്മ ആഹാരം കഴിക്കാന്‍ പോയ നേരം അച്ഛന്‍ റിമോട്ട് കൈക്കല്‍ ആക്കി.
കുറച്ചു വാര്‍ത്ത ചാനലുകള്‍ കണ്ട ശേഷം അദ്ദേഹവും കിടന്നുറങ്ങി.
ഇതാണ് ഒരു കുടുംബത്തില്‍ നടക്കുന്ന സ്ഥിരം കഥ. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മില്‍ ഒരു വര്‍ത്തമാനം പറച്ചിലോ കളിചിരിയോ ഇല്ല. ഒരു മാതിരി പിരിമുറുക്കം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന മാതിരി യാണ് ആ വീടിലോട്ടു ചെല്ലുമ്പോള്‍.
ഇങ്ങനെ ഉള്ള പരിസ്ഥിതികള്‍ കുട്ടികളുടെ വളര്‍ച്ചയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു. മന:പൂര്‍വ്വം അല്ലാതെ അച്ഛനമ്മമാര്‍ കുട്ടികളെ അല്ലെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്ല സ്നേഹവും പരിചരണം നല്‍കി വളര്‍ത്തിയാല്‍ ഈ കുട്ടികള്‍ സമൂഹത്തില്‍ നല്ല മനുഷ്യര്‍ ആയി  ജീവിക്കും. മറ്റുള്ളവരോട് സഹാനു ഭൂതി ഉണ്ടാകും.
അങ്ങനെ ഉള്ള കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കാനും നാണം കെടുത്താനും മറ്റു ചിലരും സമൂഹത്തില്‍ ഉണ്ടാകും. അതാണല്ലോ പൊതു നിയമം. ഒരു നല്ലതിന് ഒരു ചീത്ത എന്നപോലെ.
ടെലി വിഷന്‍ ചാനലുകള്‍ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല സമൂഹത്തെ മാറ്റി എടുക്കുന്നതില്‍ വളരെയധികം പങ്കു വഹിക്കുന്നു. നല്ലതേത് ചീത്ത ഏത് എന്ന് ചിന്തിക്കാന്‍ ഉള്ള ചിന്ത ശേഷിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരസ്യങ്ങള്‍ പോലും അങ്ങിനെ ഉള്ളവ ആണ്. കൊച്ചു കുട്ടികള്‍ അറിഞ്ഞു  കൂടാത്ത പല കാര്യങ്ങളെയും അവര്‍ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു( ആവശ്യം ഉള്ളവ അല്ല ).
മലയാള സിനിമ യില്‍/ സീരിയല്‍ രംഗങ്ങളില്‍ പലതും ഉള്ള വാചക പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഒരു നാല് വയസായ ഒരു കുട്ടിക്ക് കേള്‍ക്കാന്‍ പറ്റാത്തവയാണ്. പല ആധുനിക തോക്കുകളും ബോംബുകളും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിനിമകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ സംഘട്ടനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.
ഇതൊക്കെ കണ്ടു വളരുന്നു കുട്ടി ഇതാണ് സത്യം എന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. സത്യവും മിഥ്യയും തമ്മില്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ പാടുപെടുന്ന കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുകയും കാണുകയും ചെയുമ്പോള്‍ അതാണ് അവനു സത്യം. ഞാന്‍ എന്നും ഇതാണ് കാണുന്നത്. ഇതാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. അപ്പോള്‍ എനിക്കൊരു  ശത്രു ഉണ്ടായാല്‍ അവനെ എങ്ങിനെയും വക വരുത്തുക എന്നതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുക അല്ല വേണ്ടത് . ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരു കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കുന്നത്.
ഇത് ശരി യാണോ. അല്ല. ഇതല്ലേ അക്രമ വാസനകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്.
എന്ത് സാധനവും പരസ്യ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വിറ്റു പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വണ്ണം കുറക്കാന്‍ ഉള്ള എണ്ണകളും, വീര്യം വര്ധിപ്പന്‍ ഉള്ള മരുന്നുകളും എന്തിനേറെ ഗര്‍ഭ നിരോധന ഗുളികലുടെ പോലും പരസ്യങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ കാണുന്നത്. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ജനഗ്ലില്‍ പകുതിയിലധികം പേരും ഇന്നിപ്പോള്‍ കന്നെര്‍ സീരിയലുകളിലും റിയാലിറ്റി ഷോ കളിലും മുങ്ങി തപ്പുകയാണ്‌. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സമയം മിനക്കെടുതുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കഴിവും വിവരും ഉള്ളവന് സമ്മാനം കൊടുക്കാതെ എസ് എം എസ് ഇലൂടെ വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംവിധാനം സുതാര്യം  ആയ ഒന്നല്ല. കഴിവുള്ള ജട്ജു മാര്‍ മാര്‍ക്കിടാന്‍ ഇരിക്കണം. മുഖം നോക്കാതെ കഴിവിനന്സരിച്ചു ഓരോആള്‍ക്കും മാര്‍ക്ക് കൊടുക്കണം . ജനങ്ങളില്‍ നിന്നും അഭിപ്രായം പറയാന്‍ കഴിയുന്ന കുറച്ചു ആള്‍ക്കാരെ ഒരു പാനലില്‍ കൊണ്ട് വന്നു അവരുടെയും കൂടി അഭിപ്രായത്തിനു അനുസരിച്ച് വിജയിയെ കണ്ടെത്തുക.
പൊതുവേ പറഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ നാടിപ്പോള്‍ കൈയൂക്ക്‌ ഉള്ളവന്‍ കാര്യക്കാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഒരു നാഥനില്ല കളരി ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിവും വിവേകവും ഉള്ള ജനങ്ങള്‍ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ഈ ആരജകത്വതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കൂ........